Podkłady i podrozjazdnice betonowe

  • Nowe:

Podkłady struno-betonowe wszystkich krajowych producentów.

  • Staro-użyteczne:

Podkłady kolejowe betonowe INBK 7, INBK 8, INBK 4, PBS1, PS83, PS94