INFORMACJA RODO

 

Podstawa informacji: Art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.

 

1) Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zomax sp. j. z siedzibą w Poraju przy ul. 3 Maja 1, NIP: 5771978025, REGON: 361331740

W sprawie ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw Pani/Pan może kontaktować się z Administratorem poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon kontaktowy: 34 37 65 022

 

2) Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Administratora

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, w celu:

- podjęcia niezbędnych działań związanych z wywiązaniem się ze zlecenia, które Pani/Pan składa w naszej firmie, zawarcia umowy lub możliwości obsługi reklamacji;

- w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w celach archiwalnych, dowodowych, podatkowych i rachunkowych;

- a także wtedy, gdy Pani/Pan kontaktuje się z nami w celu uzyskania informacji o ofercie, w sprawie zawarcia umowy lub przekazania uwag dotyczących działalności Administratora;

- poza tym wówczas, gdy istnieje prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci chęci promowania/prezentowania naszych towarów i usług, składania ofert.

 

 

 

 

 

3) Okres przechowywania danych

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas realizacji zlecenia, a także po jego zakończeniu, w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, podatkowych reklamacji oraz archiwizacji.

W ramach działań marketingowych, w przypadku braku zainteresowania ofertą, Pani/Pana dane nie będą przechowywane.

 

4) Odbiorcy danych:

W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne do wykonywanych usług lub obowiązku prawnego Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym odbiorcom:

1) naszym upoważnionym pracownikom, którym Państwa dane osobowe będą ujawnione po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;

2) podwykonawcom naszych usług;

3) organizatorom przetargów, w których bierze udział przedsiębiorstwo oraz platformom zakupowym służącym do rejestracji przetargów;

3) organom administracji publicznej w związku z przedmiotem działalności gospodarczej Administratora;

4) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi dotyczące dostarczania oprogramowania;

5) podmiotom dostarczającym systemy chmurowe, w których przechowywane są dane osobowe; podmiotom świadczącym usługi hostingowe;

6) podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie;

7) podmiotom świadczącym usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu;

8) podmiotom świadczącym usługi księgowo-finansowe;

9) podmiotom świadczącym usługi reklamacyjne.

Dane osobowe przekazujemy tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia danego celu.

 

 

 

5) Prawa jakie Pani/Panu przysługują

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

5) prawo do przenoszenia danych;

6) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy i realizowania innych uprawnień Administratora wymienionych powyżej.

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, Twoje dane osobowe nie będą przekazywane automatycznie (w tym poprzez profilowanie).